Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski
 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.moto-impex.com.pl jest P.P.H.U.”Moto-Impex” Robert Wiącek Import-Export z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 39e, 86-050 Solec Kujawski.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego Klient ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że Administrator przetwarza Jego dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.
 4. Firma „Moto-Impex” przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie:

– dane identyfikujące Klienta: nazwa, NIP, REGON,

– dane adresowe oraz teleadresowe (numer telefonu, fax, adres e-mail).

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu prawidłowego wykonywania usług związanych z działalnością sklepu internetowego Administratora, a w szczególności do:

- zarejestrowania się w sklepie internetowym,

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,

- dokonania rozliczeń,
- korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. zgłoszenia   reklamacji),

- otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (newsletter).

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w chwili rejestracji do sklepu internetowego. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klient ma prawo:

- zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania przez Niego danych osobowych,
 - w każdej chwili wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jak również, wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody dotyczącej wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Klienta zostanie usunięte  w sklepie internetowym, a dane Klienta nie będą przetwarzane przez Administratora. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności,
- zażądać ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Administrator przychyli się do decyzji. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

- dostępu do treści swoich danych,  ich poprawiania oraz usunięcia.

 1. Klient może zażądać aby Administrator przekazał posiadane dane do innego podmiotu.  W tym celu należy skontaktować się z P.P.H.U. „Moto-Impex Robert Wiącek Import –Export  mailowo podając nazwę i adres podmiotu, do którego należy przekazać  dane Klienta oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Klienta tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych Klientów i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Klienta do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie Internetowym, które może nastąpić na żądanie Klienta ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie Swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Swoich danych osobowych, bądź zażądania usunięcia danych osobowych. W systemach Administratora  pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta  transakcjach, których przechowywanie związane jest z przysługującymi Klientowi roszczeniami np. z tytułu dokonania reklamacji a także w związku z obowiązującymi  przepisami prawa.
 3. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych, Klient może zgłaszać do Administratora:
  -  w formie wiadomości e-mail na adres: agnieszka@moto-impex.pl,
   - poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.hurt.moto-impex.pl,
   - listownie na adres: P.P.H.U. „Moto-Impex” Robert Wiącek Import- Export, ul.  Toruńska 39e, 86-050 Solec Kujawski.
 4. P.H.U. „Moto-Impex” Robert Wiącek może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z P.P.H.U. „Moto-Impex” , w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru oraz dostarczania przesyłek, rozliczeń fiskalno-księgowych lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od P.P.H.U. „Moto-Impex” (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera). Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Ochronie Danych osobowych,  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Licencję na ten produkt posiada: PPHU MOTO-IMPEX Robert Wiącek

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności